เกี่ยวกับฉัน


บัณฑิต ดาแว่น
ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ
สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ (สคบ.เหนือ) เป็นความร่วมมือกันของกลุ่มและคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ เพื่อร่วมประกาศพระนามพระคริสต์ ร่วมเสริมสร้างชีวิตในพระกาย ร่วมรับใช้ สามัคคีธรรม
สนใจมีส่วนร่วมสนับสนุน ติดต่อ... E-mail : bandhitda@hotmail.com