31 กรกฎาคม 2552พันธกิจคนเหนือ นำทีมอาสาสมัครจากอเมริกามาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2
Mississippi Mission Trips


พันธกิจคนเหนือ (Northern Thai Ministry) ได้รับความร่วมมือจากคริสตจักรเครือข่าย รัฐมิสซิสซิบปี้ สหรัฐอเมริกา (Mississippi Mission Trips) ส่งอาสาสมัครจำนวน 9 คน มาจัดกิจกรรมพิเศษในวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2009 ที่ จ.แพร่ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ๆ คือ การเดินรอบเมืองอธิษฐานขอพรจากพระ
เจ้าเพื่อชาวเมืองแพร่ การไปรับประทานอาหารกับครอบครัวที่เปิดบ้านต้อนรับเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสอนภาษาอังกฤษแบบสั้น ๆ และการจัดอบรมผู้นำ (Follow Jesus Training)

การมาของอาสาสมัครครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคริสตจักรไทยเจริญธรรม อ.สูงเม่น ที่เชิญให้ไปสอนภาษาอังกฤษกับเด็กและเยาวชนกว่า 200 คน อบรมผู้นำกว่า 20 คน มีพี่น้องเปิดบ้านจัดอาหารพื้นเมืองต้อนรับ จำนวน 2 ครอบครัว และยังมีโอกาสประชาสัมพันธ์งานพันธกิจคนเหนือผ่านทางรายการวิทยุ “ข้อคิดเพื่อชีวิต” และทีมข่าวเคเบิลทีวีสูงเม่นมาขอสัมภาษณ์สำหรับการมาของอาสามสมัครครั้งนี้ รวมทั้งครอบครัวของจ่าสิบตำรวจสัญญา จากอำเภอสูงเม่นที่เปิดบ้านต้อนรับอาสาสมัครด้วยส่วนคริสตจักรสุพรรณลาด บ้านร่องฟอง อ.เมืองแพร่ ก็ยังให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยการร่วมกันนมัสการพระเจ้าประมาณ 150 คน และจัดอบรมผู้นำกว่า 30 คน การเดินรอบเมือง ร่วมสอนภาษาอังกฤษ การเปิดบ้านต้อนรับให้ทีมงานไปรับประทานอาหารและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตอย่างอบอุ่น และยังประทับใจคุณลุงม่วน ศิลปินชาวบ้านที่ได้เชิญทีมงานไปเยี่ยมชมงานฝีมือของท่าน

นอกจากนั้นยังมีโอกาสเข้าไปแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน กว่า 20 คน สนทนาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเจริญราษฎร์ โรงเรียนพิริยาลัย และบริเวณสวนสุขภาพ ซึ่งได้รับการต้อนรับและการตอบสนองที่ดีจากทุกท่านที่มีโอกาสพบปะกัน


บัณฑิต ดาแว่น
ผู้อำนวยการพันธกิจคนเหนือ

20 กรกฎาคม 2552

การประชุมและอบรมผู้นำ สคบ.เหนือ
สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ (สคบ.เหนือ) ร่วมกับคริสตจักรบ้านอธิษฐาน จ.เชียงราย จัดประชุมและอบรมผู้นำ วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2009 หัวข้อ “การเป็นคนที่พระเจ้าต้องการจะใช้ในโลกนี้” มีการแบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้นำ-การสร้างทีม 2) การเป็นผู้สนับสนุนที่ดี 3) การบริหารการเงิน และ 4) ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ โดยทีมวิทยากรจากอเมริกา และไทย มีผู้เข้าร่วมจาก สคบ.เหนือ 27 คน และจากคริสตจักรอื่น ๆ กว่า 70 คน


ในช่วงบ่ายวันที่ 13 กค. ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิพัฒนาชีวิตชาวชนบทเอเชีย (ประเทศไทย)มาแนะนำแนวทางการพัฒนาชุมชน และการทำเกษตรแบบยั่งยืน ส่วนช่วงเย็นคณะกรรมการประชุมหารือกัน โดยมีมติที่สำคัญ คือ การเริ่มต้นกองทุนเพื่อผู้นำภาคเหนือ เนื่องจากเล็งเห็นสภาพการณ์ของผู้นำที่มีความลำบากเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ จึงมีแนวคิดที่จะหาวิธีช่วยเหลือกันแลกันให้มากขึ้น
การอบรมครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของแต่ละท่านมากขึ้น จากการสังเกต การสอบถามพบว่า หลายคนมีความพึงพอใจจากการประชุมและอบรมอย่างมาก ครั้งต่อไป วันที่ 18-19 กันยายน จะไปเยี่ยมและจัดประชุมที่คริสตจักรกำแพงเพชร และเดือนพฤศจิกายนไปที่คริสตจักรเชียงกลาง จ.น่าน ตามลำดับ

บัณฑิต ดาแว่น
ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ