29 กรกฎาคม 2553

เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 2

เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 2

ผู้นำหรือผู้รับใช้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้า ต้องทุ่มเททั้งกาย ใจ เวลา ฯลฯ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบดำเนินไปด้วยดี ต้องเผชิญกับความกดดันทั้งภายในตนเอง และภายนอกมากมาย อาจทำให้เกิดการเหนื่อยล้า และท้อถอยได้ ซึ่งส่งผลต่องานรับใช้ตามมา


หากมีการเสริมสร้างและพัฒนาบรรดาผู้รับใช้เป็นระยะ ๆ ก็จะเป็นแนวทางที่จะได้แบ่งปัน ระบายสาระทุกข์สุกดิบกับเพื่อน ๆ ที่อยู่ในลักษณะงานคล้ายกัน และเชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่จะเติมเต็มทั้งกำลังกาย ใจ และจิตวิญญาณให้สามารถกลับมารับใช้อย่างเข้มแข็ง และยังเป็นช่องทางที่จะเตรียมชีวิตของผู้นำรุ่นต่อไปให้สามารถมีส่วนร่วมในการรับใช้ในคริสตจักรต่อไปด้วย

ด้วยเหตุนี้ พันธกิจคนเหนือ จึงจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำขึ้นมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับใช้ในสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือและคริสตจักรอื่นๆที่ร่วมเครือข่าย โดยแต่ละครั้งผู้นำคริสตจักรจะพาคนที่เป็นน้องเลี้ยง หรือ ผู้นำรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับการเตรียมในคริสตจักรไปด้วย แต่ละครั้งที่นัดพบกันจะมีการแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน มีการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเสริมสร้าง และเปิดโอกาสให้มีการสามัคคีธรรม กิจกรรมสนุกผ่อนคลาย ทานอาหารมื้อพิเศษ ศึกษาดูงานจากแหล่ง หรือคริสตจักรต่าง ๆ จากการพบกันที่ผ่านมาพบว่าเป็นพระพรต่อผู้รับใช้อย่างมาก ตัวอย่างจากการที่ผู้เข้าร่วมช่วยกันตั้งฉายาตามพระพรและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เช่น “เติมเต็มจารย์” (จาน) “ชาร์ตแบต” “หินลับมีด” เป็นต้น หลายคนกล่าวว่า “ได้ผ่อนคลาย หัวเราะ กินอาหารมื้อพิเศษ และมิตรภาพ ได้รับประสบการณ์และมุมมองการรับใช้ใหม่ ๆ”
การนัดพบครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อ 25-26 กรกฎาคม 2010 ที่จังหวัดแพร่ เริ่มเย็นวันอาทิตย์ที่ 25 สิ้นสุดเที่ยงวันที่ 26 มีกิจกรรมพิเศษคือเล่นตะกร้อ ซึ่งทำให้หลายคนเหงื่อไหลและระเบิดเสียงหัวเราะจากเกมส์ที่สนุกสนาน และที่สำคัญมีเคล็ดลับการเขียนจดหมายและเขียนโครงการเพื่อติดต่อกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ เพื่อนำประโยชน์และโอกาสดีมาถึงคริสตจักรได้มากขึ้น โดย อ.รณรงค์ แก้วกันทะ ผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นข้าราชการระดับหัวหน้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้มาแบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับดังกล่าว
ครั้งต่อไปจะพบกันที่ลำปาง คาดว่าจะไปล่องแพที่เขื่อนกิ่วลมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับใช้ร่วมกันที่นั่น ขอพี่น้องระลึกถึงเราในคำอธิษฐานต่อไป

บัณฑิต ดาแว่น
ผู้อำนวยการพันธกิจคนเหนือ

07 กรกฎาคม 2553

รายการ "ข้อคิดเพื่อชีวิต"

1020 Thoughts For ...

รายการ "ข้อคิดเพื่อชีวิต" โดย บัณฑิต ดาแว่นที่นี่...เรามีข้อคิด ความหวัง กำลังใจ แนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนรายการ ต้องการนำรายการไปใช้ หรือ ไปฟังส่วนตัวที่บ้าน ส่ง SMS ถึง 087 577 7981

พิเศษ ! หากนำรายการไปใช้ สามารถแทรกสปอตโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน /คริสตจักรของท่านในรายการได้

คำแนะนำ ! "รายการนี้เหมาะสำหรับคนทั่วไป ผู้ที่มีใจรักคนอื่น และเปิดใจกว้างรับฟัง"

แนะนำรายการ "ข้อคิดเพื่อชีวิต"

รายการ “ข้อคิดเพื่อชีวิต” โดย บัณฑิต ดาแว่น

ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า แต่ผู้คนยังมีความต้องการด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ไม่มีอะไรมาเติมเต็มในชีวิตได้ นอกจากถ้อยคำของพระเจ้า ดังที่พระเยซูตรัสไว้ว่า "มนุษย์ไม่อาจดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ดำรงชีวิตด้วยพระดำรัสทุกๆ คำ จากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (,มธ.4.4) พระองค์ยังยืนยันอีกว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิต และได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์” (ยน.10.10)
นอกจากการสื่อสารผ่านบุคคลกับผู้คนทั่วไปแล้ว สื่อต่าง ๆ ยังเป็นอีกช่องทางที่จะทำให้ผู้คนที่หิวกระหายได้รับสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต และสื่อวิทยุกระจายเสียง สามารถเข้าถึงคนจำนวนมาก แม้ในช่วงเวลาที่กำลังทำงานหรือกิจกรรมตามปกติ จึงเป็นโอกาสพิเศษที่จะสื่อสารเรื่องราวของพระเจ้า อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคริสตจักร หน่วยงาน ให้เป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไป เพื่อจะนำความคิด สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนเหล่านั้นได้ต่อไป

“ข้อคิดเพื่อชีวิต” (Thoughts for Life.) เป็นรายการบันทึกสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน(MP3) ความยาวประมาณ 50-54 นาที (สำหรับช่วงเวลา 60 นาที) เปิดเพลงไทยลูกทุ่งที่สร้างสรรค์สลับการพูดคุยกับผู้ฟัง ให้ข้อคิด ความหวัง กลังใจ แนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักคำสอนของพระคัมภีร์ สะท้อนทัศนคติ ความเชื่อของคริสเตียนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างสร้างสรรค์ ให้ข้อคิดเชิงจริยธรรมในการดำเนินชีวิต การทำงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม หรือ เข้ามาศึกษาคำสอนของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่รับฟัง คือ บุคคลทั่วไป วัยทำงาน –ครอบครัว ช่วงอายุประมาณ 30 ปี ขึ้นไป

หากคริสตจักร/หน่วยงานต้องการนำรายการไปใช้ จะมีสปอตประชาสัมพันธ์ชื่อที่อยู่และกิจกรรมคริสตจักร/หน่วยงานที่เข้าร่วม โดยให้มีความรับผิดชอบ ดังนี้
o ประสานงานขอเวลาจากสถานีวิทยุชุมชน หรือ จ่ายค่าเช่าเวลา
o จัดกิจกรรม เตรียมข้อมูล วัสดุ หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อใช้ติดตาม ตอบสนองต่อผู้สนใจ
o ถวายทรัพย์เพื่อค่าจัดส่ง การผลิตรายการ บำรุงอุปกรณ์ การบันทึกเสียง
o ประสานงานกับผู้ดำเนินรายการเรื่องข้อมูลของคริสตจักร การอธิษฐานและติดตามผล
ผู้ดำเนินรายการจะจัดทำรายการออกอากาศอย่างสม่ำเสมอ และส่งต่อผู้สนใจให้กับคริสตจักร/หน่วยงานเพื่อติดตาม หรือร่วมกันจัดกิจกรรมสำหรับผู้ฟังต่อไป
การร่วมมือกันนี้นอกจากเป็นการสนับสนุนคริสตจักรในการประกาศแล้วยังเป็นช่องทางในการสนับสนุนผู้รับใช้ที่รับผิดชอบงานด้วย เพื่อจะให้มีการดำเนินงานต่อไปอย่างยั่งยืน

ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน
และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์
(โรม10.17)

สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ…087 577 7981 E-Mail: bandhitda@hotmail.com