24 กันยายน 2552

พิธีสถาปนา อ.กนกชัย เป็นศิษยาภิบาล

พิธีสถาปนา อาจารย์กนกชัย เนาวโอภาส
เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์


วันที่ 19 กันยายน 2009 คริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์ จัดพิธีสถาปนา อาจารย์กนกชัย เนาวโอภาส เป็นศิษยาภิบาล มีตัวแทนจากคริสตจักรต่างๆในลำปาง และ ในเครือข่าย สคบ.เหนือ มาร่วมประมาณร้อยกว่าคน
พิธีเริ่มต้นด้วยการรำอวยพร การร้องเพลงนมัสการพระเจ้า โดยมี อ.กัลยา รังสรรค์ เป็นผู้ดำเนินรายการเทศนาและประกอบพิธีโดย ศจ.ชูชาติ ยะเกษม
จากนั้น คุณประธาน ศรียุทธไกร รองประธาน สคบ. อ.บัณฑิต ดาแว่น ประธาน สคบ.เหนือ
และ อ.สมเกียรติ ประธานคริสตจักรภาค 3 ลำปาง เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบที่ระลึกตามลำดับ

เมื่อเสร็จพิธี ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ประธานกรรมการคริสตจักร กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน และเชิญร่วมแสดงความยินด้วยการรับประทานอาหารกลางวันบัณฑิต ดาแว่น :รายงาน

ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ (สคบ.เหนือ)

15 กันยายน 2552

ข่าว สคบ.เหนือ และ พันธกิจคนเหนือ


งาน สคบ.เหนือ และ พันธกิจคนเหนือ

อบรม “การติดตามพระเยซู #2”
วันที่ 3-5 สิงหาคม อบรมการติดตามพระเยซู ชุดที่ 2 โดย ดร.เดเนียล แลนแคสเตอร์ ที่ ศูนย์ปฏิบัติการแม่สายในมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทเอเชีย (ประเทศไทย) ทำให้ได้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการสร้างคริสตจักร สร้างสาวก และสร้างผู้นำเป็นระบบมากขึ้น

เทศนางานศพสมาชิกคริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์
วันที่ 8 สิงหาคม ประธาน สคบ.เหนือ เทศนาในงานศพของสมาชิกคริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์ ซึ่งมี อ.กนกชัย เนาว์โอภาส ศิษยาภิบาลเป็นผู้ประกอบพิธี


เยี่ยมเยียนคริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์
วันที่ 22 สิงหาคม ทีมพันธกิจคนเหนือ สคบ.เหนือ และ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชาวชนบทเอเชีย เยี่ยมเยียนผู้นำคริสตจักรในภาคเหนือ ที่ คริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์ มี อ.กนกชัย เนาวโอภาส เป็นศิษยาภิบาล ที่พึ่งเริ่มต้นเข้ารับหน้าที่ไม่นานมานี้

เยี่ยมเยียนคริสตจักรเถินแบ๊บติสต์
วันที่ 22 -23 สิงหาคม หลังจากทานอาหารเที่ยงด้วยกันกับครอบครัว อ.กนกชัย ที่ลำปาง ทีมของเราเดินทางต่อไปที่อำเภอเถิน จ.ลำปาง พบกับ อ.สืบ ผ่องใส และวันอาทิตย์ เราร่วมนมัสการกับพี่น้องที่เถิน โดยมีพี่น้องชาวกระเหรี่ยง 4 ครอบครัว ที่ย้ายมาจาก แม่ฮ่องสอน ในอนาคต อ.สืบ มีเป้าหมายที่จะจัดนมัสการที่บ้านใหม่ของอาจารย์ที่หมู่บ้านสันป่าจี้เพื่อเน้นกลุ่มเป้าหมายคนเมืองอีกกลุ่ม


เยี่ยมเยียนนมัสการตามบ้านที่เชียงใหม่
วันที่ 30 สิงหาคม ทีมพันธกิจคนเหนือร่วมกันเปิดกลุ่มนมัสการตามบ้าน ที่บ้านของผู้เชื่อซึ่งมาจากน่านมาทำงานที่เชียงใหม่ แต่ยังไม่ได้ไปโบสถ์ที่ไหน

เข้าร่วมอบรม โครงการ My Hope
วันที่ 3 กันยายน ร่วมประชุม “My Hope” มีผู้นำจากหลายจังหวัดในภาคเหนือทั้ง สภาคริสตจักร สหหิจฯ และแบ๊บติสต์ ประมาณ 300 กว่าคน ทีมวิทยากรจาก ทีมงานของ ดร.บิลลี่ เกรแฮม ศจ.ยุทธศักดิ์ ศิริกุล และ ดร.ธีระ เจนพิริยะประยูร แนะนำรายละเอียดของโครงการ และหนุนใจให้ผู้นำไปอบรมสมาชิกคริสตจักรเพื่อให้เปิดบ้านเชิญเพื่อน ๆ มาชมรายการทีวี ช่วง 17-20 ธันวาคม นี้

มอบเงินสมทบสร้างอาคารคริสตจักรป่าซาง
วันที่ 12 กันยายน นำเงินสมทบการก่อสร้างอาคารคริสตจักรป่าซางแบ๊บติสต์ จ.แม่ฮ่องสอน มอบให้ผู้นำคริสตจักร โดยนัดพบที่เชียงใหม่ แม้จะเป็นจำนวนไม่มากแต่เป็นน้ำใจที่แสดงให้เห็นว่า สคบ.เหนือ พร้อมที่จะร่วมมือและช่วยเหลือกันและกันตามกำลังที่มีอยู่