04 ธันวาคม 2552

วันถวายขอบพระคุณคริสตจักรป่าคาสันติสุข

วันถวายขอบพระคุณคริสตจักรป่าคาสันติสุข

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2009 ผมได้รับเชิญไปเทศนาในงานวันขอบคุณพระเจ้า(Thanksgiving day)ที่คริสตจักรป่าคาสันติสุข ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ร่วมกับคริสตจักรเชลเอม จ.เชียงใหม่ กลุ่มคริสตจักรชาวลาหู่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำผลผลิตจากไร่ สวนมาถวายแด่พระเจ้า มีพี่น้องจากคริสตจักรใกล้เคียงมาร่วมประมาณ 100 กว่าคน แม้จะเริ่มรายการช่วง 10 โมง ถึงเที่ยง แต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความเหน็บหนาว เพราะพื้นที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร ทำให้รถปิคอัพคู่ใจคันเก่าของผมบึ่งขึ้นไปอย่างเชื่องช้าประมาณ 30 ก.ม./ช.ม. เพราะทางสูงชัน คดเคี้ยวจึงใช้เพียงเกียร์ 2-3 เท่านั้น

ด้วยพื้นที่สูงและอากาศเย็นจึงเหมาะสำหรับการปลูกกาแฟ มะคาเดเมียนัท เป็นอย่างมาก จากการสังเกตพี่น้องลาหู่ที่อาศัยอยู่ที่นี่มากว่า 30 ปีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพมากขึ้นจากชาวสวนกาแฟธรรมดา ๆ ก็มีรถปิคอัพจอดใต้ถุนบ้าน แสดงถึงความขยันอดทนในการบุกเบิกงานมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและพื้นที่ป่าไว้ได้ เพราะโดยธรรมชาติต้นกาแฟเป็นพืชระยะยาวปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นับสิบ ๆ ปีชอบขึ้นอยู่ตามใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีแสงรำไรเล็กน้อยเท่านั้น พี่น้องจึงไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้ทำลายป่าด้วยการเผาเหมือนกับการปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นด้วยเหตุนี้กลุ่มคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์ ที่นำโดย อ.ปฏิพัทธ์ พัฒนากายา จึงมีโครงการสนับสนุนคริสตจักรและพี่น้องในชุมชนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มปลูกกาแฟเพื่อเป็นแหล่งอาชีพที่ยั่งยืน เบื้องต้นได้สนับสนุนกล้ากาแฟพันธุ์ดีจากที่นี่ไปให้พี่น้องที่แม่ฮ่องสอนนับหมื่นต้น นับเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีที่สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทยกำลังรณรงค์ให้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้

สิ่งที่ผมประทับใจจากการไปร่วมงานครั้งนี้คือการต้อนรับด้วยอาหารพื้นเมือง โดยแต่ละครอบครัวต่างเตรียมอาหารมากันเองและเผื่อแผ่คนอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นแม้จะมีคนนับร้อยแต่อาหารก็ไม่ขาด แถมยังเหลือแบ่งปันให้คนที่มีน้อยนำกลับบ้านอีกด้วย


และอีกอย่างคือประทับใจภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลอุปกรณ์ ผมสังเกตเห็นคนหนึ่งกำลังนำดินเหนียวมาพอกหม้อใบใหญ่ ด้วยความแปลกใจจึงถามว่าเอาดินเหนียวมาพอกหม้อทำไม ได้รับคำตอบว่า เพื่อป้องกันไม่ให้หม้อดำ เพราะต้องนำไปตั้งเตาไฟที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงบัณฑิต ดาแว่น
รายงาน

26 พฤศจิกายน 2552

เชิญร่วมพลังอธิษฐาน

พันธกิจคนเหนือ เชิญร่วมพลังอธิษฐาน

แม้ว่าคริสตจักรและคริสเตียนในภาคเหนือจะมีจำนวนมากหากเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย แต่ยังน้อยมากหากเทียบกับจำนวนประชากร โดยเฉพาะคนพื้นเมืองภาคเหนือที่มีอยู่ประมาณ 6 ล้านคน มีคริสเตียนคนพื้นเมืองไม่ถึง 0.3 % และยังพบว่าผู้เชื่อไม่มีประสบการณ์การบังเกิดใหม่ คริสตจักรพอใจกับจำนวนสมาชิกที่มีเท่านั้น ขาดโอกาสการศึกษาพระคัมภีร์ ขาดการสร้างสาวกและผู้นำ ผู้นำขาดนิมิต คริสตจักรไม่มีอิทธิพลต่อชุมชน และมียังคริสตจักรจำนวนหนึ่งที่ต้องการเติบโต แต่... ขาดการหนุนใจ ขาดการจัดการที่ดี ขาดทรัพยากร ขาดวิสัยทัศน์(นิมิต)

ด้วยเหตุนี้ พันธกิจคนเหนือ จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคริสตจักรในการทำพันธกิจ การดำเนินชีวิตที่ดี ยึดหลักพระคัมภีร์ รับผิดชอบพันธกิจ การประกาศ การสร้างสาวกและการบุกเบิกคริสตจักรใหม่ “เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและคริสตจักรเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” โดยมีนิมิต : มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต 3 ด้าน โดยให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง คือ ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และชีวิตการทำงานรับใช้... เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น (เอเฟซัส 4:12)


งานหลักสำคัญที่พันธกิจคนเหนือจะเข้าไปร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นคือ ช่วยพัฒนาผู้นำที่มีอยู่และร่วมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ด้วยความตระหนักว่า หากมีผู้นำที่เข้มแข็งย่อมมีคริสตจักรหรือชุมชนที่เข้มแข็งตามมาด้วย ดังคำสอนที่ว่า... ที่ไหนที่ไม่มีการนำ ประชาชนก็ล้มลง แต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัย (Proverbs 11:14) ที่ใดๆที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความ ยับยั้งชั่งใจเสีย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุข (Proverbs 29:18)


พันธกิจคนเหนือ โดย อ.มาร์ค แพทนอล และ อ.บัณฑิต ดาแว่น ได้ออกไปเยี่ยมเยียนและประชาสัมพันธ์ตามคริสตจักรและสถาบันต่าง ๆ เช่น วันที่ 4-6 พฤศจิกายน ได้ลงไปที่กรุงเทพ เพื่อแนะนำพันธกิจที่โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ ประสานกับ ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ และ ดร.วินิจ วงศ์สรรเสริญ เพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์งานของพันธกิจคนเหนือไปยังสมาชิกคริสตจักรของท่านให้รับทราบและอธิษฐานเผื่อต่อไป

วันที่ 14-18 พฤศจิกายน ไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรและผู้นำในจังหวัดน่าน เช่น อ.ศักด์ชัย ศักดา คริสตจักรเชียงกลางแบ๊บติสต์ คุณพิเชษฐ์ เตชนันท์ ผู้นำกลุ่มวังตาว อ.สมาน จันต๊ะวงค์ คริสตจักรปัวแบ๊บติสต์ อ.อธิราช สิทธิคงตั้ง ศูนย์ประกาศสันติสุข และคุณญาณี คุณรุจรดา ทีมผู้นำศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต


นอกจากการเสริมสร้างคริสตจักร พันธกิจคนเหนือยังมีเป้าหมายบุกเบิกคริสตจักรใหม่ที่ในเมืองแพร่ โดยในเบื้องต้นเริ่มหว่านเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐออกไปแล้ว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2009 ที่ผ่านมา นำทีมอาสาสมัครจากรัฐมิสซิสซิปปี้เดินอธิษฐานอวยพรเมืองแพร่ การออกไปแจกใบปลิว การประกาศทางวิทยุชุมชน การเป็นพยานส่วนตัว และร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงในการประกาศ ซึ่งเริ่มมีผู้สนใจบ้างแล้ว โดยคาดหวังว่าจะมีคริสตจักรใน สคบ. เพิ่มขึ้นที่จังหวัดแพร่ต่อไป


จึงเรียนมายังท่านและพี่น้องที่จะร่วมพลังอธิษฐานเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การดำเนินงานพันธกิจคนเหนือ ที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามเป้าหมาย
2. การเยี่ยมเยียนหนุนใจผู้นำ ผู้รับใช้ตามคริสตจักรต่างๆ ในภาคเหนือ
3. การเริ่มต้นคริสตจักรใหม่ในจังหวัดแพร่
4. การเชิญนักศึกษาฝึกงานจากพระคริสต์ธรรม หรือ ผู้รับใช้ที่สนใจ เพื่อร่วมงานบุกเบิกคริสตจักรที่แพร่
ขอให้มีคนที่มีภาระใจ และความเข้าใจในงานรับใช้จำนวน 2 คน ภายในปี 2010 นี้
5. การประสานงานคริสตจักรเพื่อนำทีมอาสาสมัครทั้งภายในและต่างประเทศมาร่วมรับใช้


หากท่านใดมีความตั้งใจจะมีส่วนอธิษฐานและต้องการทราบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงความจำนงโดยติดต่อกลับไปยัง อีเมล์ bandhitda@hotmail.com หรือ โทร 081 993 2866

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน


บัณฑิต ดาแว่น
ผู้อำนวยการพันธกิจคนเหนือ

19 พฤศจิกายน 2552

สถาปนาศิษยาภิบาลคริสตจักรเชียงกลางแบ๊บติสต์

พิธีสถาปนาคริสตจักร ศิษยาภิบาล และ ผู้นำกลุ่ม
คริสตจักรเชียงกลางแบ๊บติสต์


วันที่ 14-15 พฤศจิกายน ตัวแทนจากคริสตจักรต่าง ๆ ใน สคบ.เหนือ ไปร่วมการอบรมผู้นำและสถานปนาคริสตจักร ศิษยาภิบาล และ ผู้นำกลุ่ม ณ คริสตจักรเชียงกลางแบ๊บติสต์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน มีผู้เข้าร่วม 100 กว่าคน เริ่มอบรมผู้นำในวันเสาร์โดยทีมงานจากคริสตจักรบรีวาร์ดคอมมิวนิตี้ รัฐนอทแคโรไลน่า และพิธีสถาปนาวันอาทิตย์ โดย ศจ.ชูชาติ ยะเกษม เป็นผู้ประกอบพิธีให้แก่ อ.ศักดิ์ชัย ศักดา เป็นศิษยาภิบาล และผู้นำกลุ่มในหมู่บ้านต่าง ๆ ของคริสตจักรจำนวน 4 ท่าน

ในงานนี้คณะกรรมการ สคบ.เหนือได้มีการประชุมกันในคืนวันที่ 14 ด้วย และนอกจากนั้นได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหนุนใจพี่น้องในจังหวัดน่านหลายท่าน ซึ่งท่านเหล่านั้นก็นำของฝากติดไม้ติดมือมามอบให้ประธาน สคบ.เหนือ ด้วยเช่นกัน นับว่าเป็นพระพรและกำลังใจอย่างดีในฐานะที่เป็นอาสาสมัครคนหนึ่งที่ใช้เวลาทำงานรับใช้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องมาโดยตลอดบัณฑิต ดาแว่น : รายงาน

ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ (สคบ.เหนือ)

26 ตุลาคม 2552

ค่ายอนุชนอาข่า และวันถวายข้าวใหม่

ค่ายอนุชนอาข่า และวันถวายข้าวใหม่

วันที่ 24 ตุลาคม 2009 ผม (บัณฑิต ดาแว่น) ในนามประธาน สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ (สคบ.เหนือ) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนและเทศนาค่ายอนุชนอาข่า “เราจะเปลี่ยนแปลง” ที่ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนอาข่า จ.เชียงราย ประสานงานโดยคุณแดง อาจอ ผู้นำอนุชน ภายใต้การนำของ อ.ลูกา เฌอหมื่อ มีผู้เข้าร่วมค่ายกว่า 100 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอนุชนได้แสดงความตั้งใจตอบสนองคำสอนโดยตั้งใจที่จะเป็นคนที่ใช้การได้ของพระเจ้าต่อไป ซึ่งค่ายดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 – 24 ตุลาคม โดยมีวิทยากรจากหลากหลายฝ่ายเข้ามาให้ความรู้ เช่น ทักษะการใช้ชีวิต การสืบสานวัฒนธรรม และคุณธรรม เป็นต้นวันเดียวกันนี้ได้ขึ้นไปบนดอยเพื่อร่วมงานวันถวายข้าวใหม่ (Thanksgiving day)ของพี่น้องอาข่าในหมู่บ้านโป่งน้ำร้อน อ.เมือง จ.เชียงราย แม้จะอยู่ในเขตอำเภอเมืองแต่ต้องในเวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าเพราะต้องขึ้นภูเขาสูง แต่ก็เกินคุ้มเมื่อได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตามรูปแบบวัฒนธรรมธรรมของพี่น้องอาข่า


บัณฑิต ดาแว่น : รายงาน