23 ธันวาคม 2553

Merry Christmas 2010


"ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา
และจากพระเยซูคริสตเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด"
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
(I Corinthians 1:3)

Merry Christmas 2010 and Happy new year 2011

From...Bandhit Dawaen and Family

14 ธันวาคม 2553

บนเส้นทางประตูแคบ โดย บัณฑิต ดาแว่น


คิดอย่างบัณฑิต โดย บัณฑิต ดาแว่น

บนเส้นทางประตูแคบ

“ท่านทั้งหลายจงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบ เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า คนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้... Luke 13:24จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย Matthew 7:13-14

การดำเนินชีวิตท่ามกลางการครอบครองของเจ้าแห่งโลกนี้ นับวันนี้ยิ่งยุ่งยากมากขึ้น แม้ข่าวประเสริฐแห่งความรอดและเสรีภาพในพระคริสต์จะประกาศออกไปทั่ว แต่ต้องยอมรับว่าตราบใดที่โลกใหม่ยังไม่มาถึง บรรดาผู้เชื่อยังต้องอาศัยภายใต้ระบบของยุคนี้ต่อไป ดังคำอธิษฐานของพระเยซูที่ว่า ... ข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้ว และโลกนี้ได้เกลียดชังเขา เพราะเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลก แต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย เขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกฉันใด ข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉันนั้น...( John 17:14-18)

ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกอย่างเดียวดาย แต่มีพระวจนะเป็นเข็มทิศนำทาง มีผู้ปกป้องให้พ้นจากมารร้าย มีความจริงช่วยชำระให้บริสุทธิ์ มีพระประสงค์ให้อยู่ในโลกอย่างมีเป้าหมาย แต่ถึงกระนั้น ยังต้องตระหนักเสมอว่า การเข้าสู่ประตูแคบและเดินในเส้นทางนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ ทรงยืนยันชัดว่า เป็นทางที่ประตูคับแคบ คนที่หาพบและเข้าไปมีน้อย แถมผู้ที่อยู่บนเส้นทางนี้จะถูกเกลียดชัง เหมือนดังที่พระเยซูเผชิญ ท่านเปาโลผู้รับใช้ของพระเจ้ากล่าวว่า ... แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง (II Timothy 3:12)

แม้พระเยซูคริสต์จะสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างฉลาดและสุภาพ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เรากระทำนั้นจะสำเร็จตามที่ต้องการ ที่สำคัญเราได้สำเร็จตามพระวจนะแล้ว คือ ท่ามกลางกระแสของโลก เรายังสามารถรักษาความเชื่อ รักษาความบริสุทธิ์ รักษาความถูกต้อง รักษาความดีงามตามน้ำพระทัยไว้ได้ แม้อาจจะต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจฝ่ายโลกนี้ ขาดโอกาสในชีวิตหลายประการ อันเนื่องมาจากการยืนยันอยู่ฝ่ายพระเจ้า และไม่ยินยอมคล้อยตามกระแสของทางกว้างที่ดูเหมือนให้โอกาส ให้ความสะดวกสบาย ให้ชัยชนะ ให้ความสำเร็จตามแบบที่คนทั่วไปในโลกนี้ต้องการ แต่สุดท้ายนำไปสู่ความพินาศ

ขอย้ำอีกครั้งว่า ไม่ง่ายที่จะยืนหยัดท่ามกลางกระแสของยุคนี้ ! ยังต้องพากเพียรโดยความเชื่อ และด้วยความจริงที่ว่า นี่เป็นช่วงเวลาชั่วคราวและประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น หากเปรียบเทียบกับศักดิ์ศรีอันถาวรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ สิ่งที่เราต้องทนทุกข์อยู่เวลานี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย (I Peter 1:6-9;5.10, Romans 8:18, II Corinthians 4:16-18 )

จากประสบการณ์และเท่าที่ทราบจากคนที่ต้องเผชิญกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ การเสียโอกาส และการต้องยอมจ่ายด้วยราคาที่แพงกว่าปกติหลายเท่า และที่ลำบากใจคือ การที่ถูกมองว่าโง่เขลาจากการที่ไม่ยอมคล้อยตามระบบที่เขากำหนดไว้ว่าต้องจ่ายค่าสารพัดที่ไม่มีหลักฐานและกฎหมายรองรับ แต่คนอื่นๆต่างรู้และทำตามนั้นทั้งแบบเต็มใจและไม่อาจขัดขืนได้ ไม่ทราบว่าคุณเคยมีประสบการณ์อย่างไรบ้าง ?

ยอมรับว่ารู้สึกเหนื่อยล้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่พบเจอมา แต่ก็ได้รับกำลังจากพระวจนะอันประเสริฐเสมอว่า “เรากำลังเดินบนเส้นทางแห่งประตูคับแคบ แม้ว่าจะยากแต่นำไปสู่ชีวิต ต้องพิชิตด้วยความเชื่อและความเพียร" ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกที่ปกคลุมด้วยอิทธิพลของความมืด ยังต้องพากเพียร อดทน ที่จะยืนหยัดในความเชื่อต่อไป

ขอพระเจ้าเมตตาเสริมกำลังและปกป้องคนของพระองค์ด้วยเทอญ

30 พฤศจิกายน 2553

The Ministry of God

The Ministry of God in my life

Robert&Linda Snowdon in northern Thailand 2010

"God is good all the time and all the time God is good"

Thanks God

Bandhit

07 พฤศจิกายน 2553

NTBCA / พันธกิจ สคบ.เหนือ

พันธกิจ สคบ.เหนือ
Northern thailand baptist churches association (NTBCA)


1. NTBCA meeting on September 10-11;2010 at Chiangmai การประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่
We have The 20+ people worship&Prayer for NTBCA and share vision start a new church in chiangmai
Thank for Kenly Z. binden The leader of IMB in Thai He is encourage us by the word of God2. Mississippi Team Came to Lampang Baptist Church on Sep.30-4 Oct.;2010
ทีมอาสาสมัครจากรัฐมิสซิสซิปปี้ อเมริกา มาช่วยคริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์
Thank for Northern thai ministry by Mark pantenaude and Bandhit Dawaen Coordinated MS.Team for help Ajarn Kanokchai and Lampang Baptist Church


3. Oct.30;2010 Bandhit and Team went to Akha Baptist Church in ChiangRai for preaching and encourage Ajarn Luke and his families because his father to be with God.
เทศนาหนุนใจงานศพคุณพ่อของ อาจารย์ลูกา เฌอหมื่อ ที่คจ.อาข่า เชียงราย


4. Nov.6;2010 Bandhit’family went to Lahu Baptist Church in ChiangMai for preaching in the “Thank giving day” เทศนาในงานถวายขอบคุณคริสตจักรร่มไทรแบ๊บติสต์ (ลาหู่) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่Next: Nov.8-10;2010 We will go to the leadership training in Kampang paet Baptist Church with the leader of eastern thai baptist churches
การอบรมผู้นำร่วมกับผู้นำภาคตะวันออกที่ จ.กำแพงเพชร

Please Pray for us (NTBCA) in the Ministry of God.

Look for NTBCA and NT.Ministry in http://bandhit.blogspot.com/ สามารถติตามข่าวอื่น ๆ ได้

Bandhit Dawaen
The servant of God for NTBCA
Nov.7;2010

31 ตุลาคม 2553

God is so good

Thoughts like Bandhit by Bandhit Dawaen

God is so good
Thank God for a good time on October 11-31,2010. Robert and Linda Snowdon came to my house for teaching English to Tiwa and me. Every day We can practice with them by conversations ,Pray Walk , Teach The children at the church and The village. We have a good time good friend and good opportunity to improve English and Evangelize to another people.

Please Pray for Kun Oil (อ้อย) who is Tiwa Ice-Cream customer. She is help us for teaching in her village. Then we went to her house and talk about Jesus with her and gave the Bible and Christian books. She is very excited when Robert and Linda told her about good news.


(2Tim 2:21 [NIV-r])
If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the Master and prepared to do any good work.
This scripture is the reason make me would like to study English. Because I would like to God use my life more and more for the kingdom of God.
That time I can “Learning by Doing” But in the beginning for me. I hope to have more opportunity.

Thank you The Lord very much. because God is so good for me and I know “God is good all the time and all the time God is good”

In Jesus Christ.
Bandhit&Tiwa Dawaen
Oct.31,2010

09 ตุลาคม 2553

มิตรภาพจากแดนไกล MS.To Northern Thai

คิดอย่างบัณฑิต โดย บัณฑิต ดาแว่น
มิตรภาพจากแดนไกล
วันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2010 พันธกิจคนเหนือ นำทีมอาสาสมัครจากรัฐ Mississippi USA. จำนวน 10 คน รวมทั้งอาสาสมัครจากคริสตจักรต่างๆในไทยอีกกว่า 20 คน ออกไปเดินอธิษฐาน ประกาศข่าวประเสริฐ และพัฒนาชีวิตในชุมชน ที่จังหวัดลำปาง และแพร่ โดย 5 วันแรกร่วมมือกับคริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์ เดินอธิษฐานอวยพรชุมชนเมือง อำเภอห้างฉัตร มหาวิทยาลัยโยนก เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยและเลี้ยงอาหารกลางวันที่บ้านพักคนชรา บางคนไปเล่นกอล์ฟกระชับสัมพันธ์กับนักธุรกิจ และช่วยกันทาสีอาคารโบสถ์ แม้อากาศจะร้อนทั้งเหน็ดเหนื่อยกับการเดินและกิจกรรมต่างๆบ้าง แต่ทุกคนยังมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบหน้าที่ด้วยใจยินดี ยิ่งเห็นพี่น้องในลำปางรับพระพรจากพระเจ้าผ่านทางการร่วมมือในครั้งนี้ ทุกคนก็ขอบคุณพระเจ้า
หลังจากนั้นทีมได้ไปที่จังหวัดแพร่ เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สนใจจากการติดตามฟังรายการวิทยุ “ข้อคิดเพื่อชีวิต” จุดแรกไปที่อำเภอสูงเม่น แม้ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนแต่มีความคุ้นเคยผ่านทางการฟังและสนทนาทางโทรศัพท์ก็รู้สึกสนิทสนมได้เร็ว พวกเขารอต้อนรับทีมตั้งแต่เช้า นำทีมเดินชมงานแกะสลักประตู หน้าต่างที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ทั้งมีโอกาสเล่าประสบการณ์ส่วนตัวกับหลายครอบครัว และยังพบผู้ฟังวิทยุอีกหลายคนที่บอกว่าติดตามฟังอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต จุดที่สองไปเยี่ยมที่อำเภอร้องกวาง เป็นครอบครัวที่เชื่อใหม่ รายการวิทยุช่วยให้เขามีความเชื่อที่มั่นคง เพราะหลังจากที่เชื่อแล้วเขาได้นำสามีและลูกมาเชื่อ หลังจากทีมได้รับฟังคำพยานชีวิตครอบครัวนี้ ก็กลับมาทานอาหารกลางวันที่คริสตจักรไทยบำรุงธรรม ส่วนช่วงเย็นของทั้งสองวันที่แพร่ เจ้าของสถานีวิทยุ FM 97 MHz ได้จัดอาหารเย็นเลี้ยงทีมด้วยน้ำใจที่เปี่ยมล้น ครอบครัวนี้ยังไม่เป็นคริสเตียนแต่เนื่องจากประทับใจในรายการวิทยุของเราที่ออกอากาศของสถานีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมีผู้ฟังตอบสนองดี จึงอยากจะมีส่วนรับรองทีม ตลอดสองเย็นที่ทานอาหารด้วยกันเรามีโอกาสแบ่งปันคำพยานชีวิต ร้องเพลง และอธิษฐานอวยพรครอบครัวนี้เป็นพิเศษ

นับเป็นมิตรภาพอันจริงใจที่มาจากสายสัมพันธ์ของพระเจ้า ผู้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชีวิตของชนทุกชาติ ทุกภาษา ที่ช่วยให้ Mission Trip ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นพระพรทั้งคริสตจักรและผู้คนในชุมชน สิ่งที่เห็นชัดคือ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนเป็นการจัดเตรียม การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต่างเห็นความก้าวหน้าของการประกาศข่าวประเสริฐอย่างอัศจรรย์ และเชื่อว่าจะส่งผลให้มีหลายคนมารู้จักกับพระเจ้าต่อไป สิ่งที่เรียนรู้อีกเรื่องคือการเกิดผลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการของมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ใช้เราเป็นกระบอกเสียง ดังคำกล่าวที่ว่า “มนุษย์ต่างค้นหาวิธีการ แต่พระเจ้าค้นหาคนที่มีใจเชื่อฟัง ที่พร้อมให้พระองค์ใช้”

คุณพร้อมให้พระเจ้าใช้ชีวิต ใช้ของประทาน ใช้งานอาชีพที่รับผิดชอบอย่างที่ควรจะเป็นเพื่อแผ่นดินของพระองค์หรือไม่ ?


พันธกิจคนเหนือ (Northern Thai Ministry) เป็นทีมงานที่พร้อม สร้างชีวิต สร้างสาวก สร้างผู้นำ สำหรับคริสตจักรท้องถิ่นที่ต้องการร่วมมือซึ่งกันและกันในการประกาศข่าวประเสริฐ และการดำเนินพันธกิจของพระเจ้าในทุกด้าน
สนใจร่วมมือกับเรา เพื่อตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเจ้า และมีส่วนในการสนับสนุนโดย การอธิษฐาน ร่วมทีมอาสาสมัคร ติดต่อ ผู้อำนวยการพันธกิจคนเหนือ อ.บัณฑิต ดาแว่น 081 993 2866
E-Mail: khonnuea@hotmail.com

09 กันยายน 2553

สคบ.เหนือ สิงหาคม2010

1. วันที่ 14 สิงหาคม ในนามประธาน สคบ.เหนือ ผมไปพบ อ.พันธสัญญา ที่เชียงใหม่ เพื่อหารือแนวคิดการตั้งคริสตจักรแบ๊บติสต์ที่เชียงใหม่ และเตรียมการประชุมคณะกรรมการ แม้จะมีฝนตกน้ำท่วมก็ไม่อาจขวางทางในการทำงานของพระเจ้าได้

2. วันที่ 21 สิงหาคม ไปเทศนาในงานแต่งงานระหว่างพี่น้องลาหู่และเย้า ที่คริสตจักรป่าคาสันติสุข แจ้ซ้อน ลำปาง เป็นโอกาสประกาศกับญาติพี่น้องของเจ้าบ่าวที่ยังไม่เชื่อนับร้อยคนที่มีร่วมในพิธีครั้งนี้ ตอนเดินทางกลับมีฝนตกหนักต้นไม้ล้มขวางทาง ทำให้สายไฟขาดจึงต้องกลับไปใช้อีกเส้นทางแม้จะไกลไปอีกกว่า 50 กิโล แต่ก็มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เสมอ3. วันที่ 27 สิงหาคม ทีมงานรายการ "คำตอบชีวิต" มาสัมภาษณ์ชีวิตและการรับใช้ที่บ้าน และผมได้ประสานผู้ให้สัมภาษณ์คนอื่นๆให้ทางรายการอีกด้วย คำพยานออกอากาศเมื่อ 5 กันยายน 2553 ช่อง 9 เวลา 04.30-05.00 น. ชมย้อนหลังได้ที่ http://www.mefreetv.net/tv_replay_ch9.php

4. วันที่ 28 สิงหาคม เทศนาฟื้นฟูที่คริสตจักรห้วยส้านอาข่า ที่ จ.เชียงราย อ.ลูกา เฌอหมื่อ ช่วยเป็นล่ามแปลให้ เชื่อว่าเป็นพระพรสำหรับพี้น้องจากหลายคริสตจักรที่มาร่วม และประทับใจสำหรับกระเป๋าของที่ระลึกที่กลุ่มสตรีคริสตจักรตั้งใจเตรียมไว้มอบให้ สวยมากๆ