26 ตุลาคม 2552

ค่ายอนุชนอาข่า และวันถวายข้าวใหม่

ค่ายอนุชนอาข่า และวันถวายข้าวใหม่

วันที่ 24 ตุลาคม 2009 ผม (บัณฑิต ดาแว่น) ในนามประธาน สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ (สคบ.เหนือ) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนและเทศนาค่ายอนุชนอาข่า “เราจะเปลี่ยนแปลง” ที่ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนอาข่า จ.เชียงราย ประสานงานโดยคุณแดง อาจอ ผู้นำอนุชน ภายใต้การนำของ อ.ลูกา เฌอหมื่อ มีผู้เข้าร่วมค่ายกว่า 100 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอนุชนได้แสดงความตั้งใจตอบสนองคำสอนโดยตั้งใจที่จะเป็นคนที่ใช้การได้ของพระเจ้าต่อไป ซึ่งค่ายดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 – 24 ตุลาคม โดยมีวิทยากรจากหลากหลายฝ่ายเข้ามาให้ความรู้ เช่น ทักษะการใช้ชีวิต การสืบสานวัฒนธรรม และคุณธรรม เป็นต้นวันเดียวกันนี้ได้ขึ้นไปบนดอยเพื่อร่วมงานวันถวายข้าวใหม่ (Thanksgiving day)ของพี่น้องอาข่าในหมู่บ้านโป่งน้ำร้อน อ.เมือง จ.เชียงราย แม้จะอยู่ในเขตอำเภอเมืองแต่ต้องในเวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าเพราะต้องขึ้นภูเขาสูง แต่ก็เกินคุ้มเมื่อได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตามรูปแบบวัฒนธรรมธรรมของพี่น้องอาข่า


บัณฑิต ดาแว่น : รายงาน

พันธกิจคนเหนือ จัดอบรม “ดนตรีเพื่อพันธกิจ”

พันธกิจคนเหนือ จัดอบรม “ดนตรีเพื่อพันธกิจ”


วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2009 พันธกิจคนเหนือ โดย อ.มาร์ค แพทนอล และ อ.บัณฑิต ดาแว่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดนตรีเพื่อพันธกิจ” ดร. บูเชอร์ จากรัฐ นอร์ทแคโลไรน่า อเมริกา เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้ดนตรีและเพลงในการนมัสการและประกาศข่าวประเสริฐ ที่ คริสตจักรสุพรรณลาต ต.ร่องฟอง จ.แพร่ มีผู้สนใจจากคริสตจักรในจังหวัดแพร่ ลำปาง และน่าน เข้าร่วมกว่า 50 คนผู้เข้าอบรมหลายท่านกล่าวว่า “นี่เป็นประสบการณ์ใหม่ที่วิทยากรช่วยให้มีความเข้าใจ และมั่นใจที่จะใช้ความสามารถในการเขียนบทเพลงใหม่ ๆ จากคำสอนของพระคัมภีร์เพื่อนมัสการพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐต่อไป”

ระหว่างการอบรมช่วงกลางวัน ทีมคริสตจักรจากลำปางและน่าน ได้รับการอบรมการเสริมสร้างชีวิต และเป็นอาสาสมัครเดินแจกใบปลิว อธิษฐานอวยพรชุมชนเมืองแพร่
นอกจากนั้น อ.บัณฑิต และ อ.ศักดิ์ชัย ได้พบผู้ฟังรายการวิทยุ “ข้อคิดเพื่อชีวิต” ที่ออกอากาศใน จังหวัดแพร่ทุกวันจันทร์-เสาร์ ที่ต้องการมาพบเพื่อพูดคุยกัน และเชิญไปเยี่ยมที่บ้านบัณฑิต ดาแว่น : รายงาน

13 ตุลาคม 2552

พันธกิจคนเหนือ นำทีมประกาศฯและพัฒนาชุมชน

พันธกิจคนเหนือ นำทีมประกาศข่าวประเสริฐ
และพัฒนาชุมชน


วันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2009 พันธกิจคนเหนือ โดย อ.มาร์ค แพทนอล และ อ.บัณฑิต ดาแว่น พร้อมทีมอาสาสมัคร จากรัฐ Mississippi จำนวน 10 คน รวมทั้งทีมอาสาสมัครจากคริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์ ทีมแคมป์พัสครูเสด เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาชีวิตฯ สมาชิกคริสตจักรคะนาอันแบ๊บติสต์ และผู้เชื่อจากแพร่ รวมกว่า 20 คนผลัดกันมาในแต่ละช่วงเพื่อประกาศข่าวประเสริฐร่วมกับคริสตจักรเถินแบ๊บติสต์ อ.เถิน จ.ลำปาง ที่เริ่มโดยครอบครัว อ.สืบ อ.มะลิวัลย์ ผ่องใสกิจกรรมหลักครั้งนี้คือ ช่วงเช้าเดินอธิษฐานอวยพรรอบๆ ชุมชน และการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มีนักเรียนชั้นประถม-มัธยม 250 คน ช่วงบ่ายทีมงานกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วงเย็นแบ่งทีมออกไปทานอาหารกับครอบครัวที่เปิดบ้านต้อนรับจำนวน 10 ครอบครัว เพื่อเป็นโอกาสสร้างสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างโอกาสในการเป็นพยาน นอกจากนั้นทีมงานยังร่วมกับชุมชนสร้างสนามกีฬา
ให้เยาวชนอีกด้วย

ขอบคุณพระเจ้าจากการออกทีมครั้งนี้มีผู้ตัดสินใจเชื่อจำนวน 2 คน มีครอบครัวอย่างน้อย 8 ครอบครัวที่แสดงความสนใจโดยยินดีที่จะเปิดบ้านต้อนรับผู้รับใช้ให้เข้าไปสอนพระคัมภีร์ต่อไป และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ผู้รับใช้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น...
วันที่ 3 ตุลาคม ทีมได้ไปเยี่ยม อ.กนกชัย เนาวโอภาส ที่คริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์ และ อ.กัลยา รังสรรค์ ที่ศูนย์นักศึกษาคริสเตียนมหาวิทยาลัยโยนก


หลังจากนั้น วันที่ 9-10 ตุลาคม ผมมีโอกาสไปเป็นวิทยากรอบรมการจัดรายการวิทยุชุมชน ร่วมกับทีมงานเสียงสันติ ที่ศูนย์พระคริสต์ธรรมอินโดจีน จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมจากคริสตจักรต่างในเขตเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา จำนวน 47 คน หลังจากอบรมทุกท่านต่างตื่นเต้นที่จะกลับไปใช้สื่อวิทยุในการประกาศอีกช่องทาง


บัณฑิต ดาแว่น : รายงาน
08 19932866