09 กันยายน 2553

สคบ.เหนือ สิงหาคม2010

1. วันที่ 14 สิงหาคม ในนามประธาน สคบ.เหนือ ผมไปพบ อ.พันธสัญญา ที่เชียงใหม่ เพื่อหารือแนวคิดการตั้งคริสตจักรแบ๊บติสต์ที่เชียงใหม่ และเตรียมการประชุมคณะกรรมการ แม้จะมีฝนตกน้ำท่วมก็ไม่อาจขวางทางในการทำงานของพระเจ้าได้

2. วันที่ 21 สิงหาคม ไปเทศนาในงานแต่งงานระหว่างพี่น้องลาหู่และเย้า ที่คริสตจักรป่าคาสันติสุข แจ้ซ้อน ลำปาง เป็นโอกาสประกาศกับญาติพี่น้องของเจ้าบ่าวที่ยังไม่เชื่อนับร้อยคนที่มีร่วมในพิธีครั้งนี้ ตอนเดินทางกลับมีฝนตกหนักต้นไม้ล้มขวางทาง ทำให้สายไฟขาดจึงต้องกลับไปใช้อีกเส้นทางแม้จะไกลไปอีกกว่า 50 กิโล แต่ก็มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เสมอ3. วันที่ 27 สิงหาคม ทีมงานรายการ "คำตอบชีวิต" มาสัมภาษณ์ชีวิตและการรับใช้ที่บ้าน และผมได้ประสานผู้ให้สัมภาษณ์คนอื่นๆให้ทางรายการอีกด้วย คำพยานออกอากาศเมื่อ 5 กันยายน 2553 ช่อง 9 เวลา 04.30-05.00 น. ชมย้อนหลังได้ที่ http://www.mefreetv.net/tv_replay_ch9.php

4. วันที่ 28 สิงหาคม เทศนาฟื้นฟูที่คริสตจักรห้วยส้านอาข่า ที่ จ.เชียงราย อ.ลูกา เฌอหมื่อ ช่วยเป็นล่ามแปลให้ เชื่อว่าเป็นพระพรสำหรับพี้น้องจากหลายคริสตจักรที่มาร่วม และประทับใจสำหรับกระเป๋าของที่ระลึกที่กลุ่มสตรีคริสตจักรตั้งใจเตรียมไว้มอบให้ สวยมากๆ