28 พฤษภาคม 2553

60 ปีแบ๊บติสต์ไทย

“60 ปีแบ๊บติสต์ไทย สคบ.เหนือ ร่วมใจ มุ่งฟื้นไทยด้วยใจมั่น”


ค.ศ. 2010 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี ของสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ที่นำโดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ และวันที่ 3-6 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้มีการจัดค่ายที่พัทยา เพื่อให้พี่น้องจากทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งต่างก็ได้รับพระพรอย่างมาก
ในนามของสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ (สคบ.เหนือ) มีพี่น้องจากคริสตจักรต่าง ๆ เข้าร่วมค่ายกว่าร้อยคน โดยได้นำเสนอสรุปการดำเนินงานต่อที่ประชุม และนำมาให้พี่น้องรับชมผ่านวีดีทัศน์ (You Tube) เพื่อจะมีส่วนในการสนับสนุนและอธิษฐานเผื่อต่อไป
คลิกชมได้ที่นี่... http://www.youtube.com/watch?v=iOB_8pCfwZw

ขอพระเจ้าอวยพร
บัณฑิต ดาแว่น
ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ

01 พฤษภาคม 2553

สรุปการดำเนินงาน สคบ.เหนือ ก.พ-เม.ย 2010


สรุปการดำเนินงาน สคบ.เหนือ ก.พ-เม.ย 2010

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ประธาน สคบ.เหนือได้มีการดำเนินงาน เยี่ยมเยียนและประสานงานพันธกิจของพระเจ้า จึงรายงานมาให้ทราบ และร่วมพลังกันต่อไป โดยสรุปดังนี้

1. ประธาน สคบ.เหนือ ได้รับเกียรติไป เทศนางานขึ้นบ้านใหม่ คุณสมเกียรติ พัฒนะกายา (น้องชาย อ.ปฏิพัทธ์) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่บ้านสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีแขกมาร่วมงานประมาณ 100 คน


2. วันที่ 20 ก.พ. ประชุมคณะกรรมการ สคบ.เหนือ ครั้งที่ 1/2010 ที่ บ้านพัก อ.มาร์ค จ.แพร่ และจะมีประชุมครั้งต่อไปวันที่ 26 มิย. ที คจ.ปัวแบ๊บติสต์ น่าน


3. วันที่ 24-27 มีนาคม เทศนาค่ายอนุชนแบ๊บติสต์น่าน ที่บ้านมณีพฤษ จ.น่าน จัดโดยคริสตจักรเชียงกลางแบ๊บติสต์ อนุชนกว่า 40 คน เข้าร่วม และมีทีมนักศึกษา และอาจารย์จากโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ มาเป็นพี่เลี้ยงอย่างสนุกสนานและได้ประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างมาก

4. วันที่ 5-6 เมษายน พันธกิจคนเหนือ จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้รับใช้ ที่ จ.แพร่ และเชิญผู้รับใช้ที่ทำงานกับคนพื้นราบพร้อมทั้งน้องเลี้ยงเข้าร่วม เพื่อเตรียมชีวิตในการรับใช้ มีผู้เข้าร่วม 8 ท่าน โดยครั้งต่อไปจะจัดวันที่ 25-26 กค. ที่แพร่5. วันที่ 9 เมษายน เดินทางไปพบคุณมาเล ลูกชาย อ.ดาเย จากคริสตจักรป่าคาสันติสุขเพื่อประสานงานเรื่องการศึกษาพระคริสต์ธรรม และการฝึกงานก่อนไปเรียน โดยทาง คุณเจรี่ เปิดโอกาสให้ฝึกงานที่เชียงกลางก่อนเพื่อจะมีประสบการณ์และแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าต่อไป6. วันที่ 18 เมษายน เดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อของ คุณญาณี แซ่โซ้ง (เป็นผู้รับใช้ ศูนย์ฯแสงเดือน น่าน)ที่โรงพยาบาลพะเยา ในโอกาสนี้ประธาน สคบ.เหนือ มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้คุณญาณีด้วย (และต่อมาคุณพ่อของญาณีจากไปอยู่กับพระเจ้า โดย อ.อธิราช สิทธิคงตั้ง และทีมจากศูนย์ฯแสงเดือน ไปร่วมพิธีศพที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา)


7. วันที่ 25 เมษายน ไปเยี่ยมเยียนกลุ่มบ้านขนุน ที่ในเมืองเชียงใหม่ เป็นคริสตจักรแบ๊บติสต์ที่ทำงานกับนักศึกษา และคนเมือง มีผู้มาร่วมนมัสการครั้งนี้กว่า 20 คน และหลังจากนั้นยังไปเยี่ยมหนุนใจกลุ่มบ้านคุณบุ๋ม ซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่มีการนมัสการตามบ้านในอำเภอสันกำแพงมาอย่างต่อเนื่อง8. วันที่ 30 เมษายน ไปร่วมงานศพสมาชิกคริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์ ซึ่งมี อ.กนกชัย เนาวโอภาส เป็นศิษยาภิบาลผู้เทศนา และ อ.สืบ ผ่องใส ให้เกียรติมาร่วมอธิษฐานเผื่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งหลังจากนั้นญาติพี่น้องนำศพไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน บ้านเดิมของผู้เสียชีวิต

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดำเนินงานในนาม สคบ.เหนือ ที่พี่น้องแต่ละท่านได้มีส่วนรวมพลังอธิษฐาน ถวายทรัพย์ และร่วมแรงร่วมใจ เพราะยังมีกรรมการ และผู้นำท่านอื่น ๆ ที่มีส่วนในงานที่ไม่ได้นำเสนอมาในครั้งนี้ทั้งหมด โดยเรายังเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะอวยพรพันธกิจและคริสตจักรของพระองค์ให้เกิดผลดีต่อไป

บัณฑิต ดาแว่น :รายงาน
ประธาน สคบ.เหนือ