11 มิถุนายน 2556

งานใน สคบ.เหนือพันธกิจใน สคบ.เหนือ ช่วงที่ผ่านมา (มีค-พ.ค. 13)
ค่ายเด็กเพื่อชุมชน โดย ทีมนักศึกษาแบ๊บติสต์


ค่ายอนุชน คจ.เชียงกลาง น่าน

 อบรมนักจัดรายการวิทยุ


 อบรมนักศึกษาฝึกงาน จาก ม.ราชภัฏเชียงราย
 ประชุมคณะทำงานพัฒนาพันธกิจฯภาคเหนือ
 นำเสนองาน สคบ.เหนือที่ ค่ายพัทยาแบ๊บติสต์
 ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากท่าน