10 มีนาคม 2555

สคบ.เหนืิอ กุมภาพันธ์ 2012

พันธกิจสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ กุมภาพันธ์ 2012
โปรดระลึกถึงเราในคำอธิษฐานของท่าน

สคบ.เหนือ มกราคม 2012


 พันธกิจสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ มกราคม 2012  
โปรดระลึกถึงเราในคำอธิษฐานของท่าน