22 พฤษภาคม 2552

ข่าว สคบ.เหนือ เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2009

ช่วยกลุ่มม้งแบ๊บติสต์เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
วันที่ 24-25 เมษายน 2009 คณะกรรมการ สคบ.เหนือ ประกอบด้วย อ.บัณฑิต อ.สมาน และ อ.ศักดิ์ชัย เข้าร่วมการประชุมกลุ่มม้งแบ๊บติสต์ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านห้วยหยวก อ.เวียงสา กลุ่มบ้านปางช้าง อ.สันติสุข และกลุ่มบ้านน้ำตวง อ.แม่จริม จ.น่าน ประมาณ 40 กว่าคน มาร่วมกันเพื่อนมัสการพระเจ้า หาแนวทางความร่วมมือ และพี่น้องได้ระดมความคิดและตั้งชื่อกลุ่ม ว่า “กลุ่มสามัคคีธรรมม้งแบ๊บติสต์” เลือกตั้งคณะกรรมการประสานงาน โดยเลือก คุณสุขสันต์ โล่สรรเสริญ เป็นผู้ประสานงาน โดยพี่น้องกลุ่มนี้มีความตั้งใจที่จะร่วมงานกับ สคบ.เหนือ และสมัครเป็นสมาชิกของ สคบ.ต่อไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรห้วยเป้าแบ๊บติสต์วันที่ 26 เมษายน ประธานได้ขึ้นไปเยี่ยมคริสตจักรห้วยเป้าแบ๊บติสต์ เทศนาหนุนใจพี่น้องให้ยืนหยัดในความเชื่อ ร่วมรับใช้ในคริสตจักรของพระเจ้าต่อไป ซึ่งก็ทำให้พี่น้องมีความยินดีที่ สคบ.เหนือ ยังห่วงใยและเข้าไปดูแลอย่างอบอุ่น แม้จะอยู่ไกล การติดต่อไม่สะดวกแต่พี่น้องยังตั้งที่จะร่วมมือกันต่อไป

อบรมผู้นำและเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
วันที่ 1- 2 พฤษภาคม มีการจัดอบรมผู้นำภาคเหนือและการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ประจำวาระ 2009-2011 แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง มี อ.สมศักดิ์ ปัดทพัด ผู้อำนวยการ ซีอีดี เป็นวิทยากรสอนเรื่อง “การนำอย่างพระเยซู” มีผู้นำและตัวแทนจากคริสตจักรมาร่วมกว่า 50 คน โดยพี่น้องยังเลือกประธานที่ชื่อ บัณฑิต ดาแว่น และ คณะกรรมการชุดเดิมเข้ามาสู่วาระใหม่อีกครั้งอย่างเป็นเอกฉันท์

ร่วมประชุมคองเกรส7 และประชุม สคบ.


วันที่ 4-8 พฤษภาคม ตัวแทนจากคริสตจักรและ สคบ.เหนือเข้าร่วมงานคองเกรส7 และประชุม สคบ. ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต จำนวน 18 ท่าน ต่างตื่นตาตื่นใจกับเพื่อนผู้รับใช้จากทั่วประเทศ 4 กว่าพันคนเข้าร่วมงานครั้งนี้ และรับพระพรกลับบ้าน มีกำลังใจในการรับใช้อย่างเต็มที่ต่อไป