26 กันยายน 2555

สคบ.เหนือ News August 2012

พันธกิจสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ  ช่วงเดือนสิงหาคม 2012


August  11-17 Thanks God for opportunity set up the radio station for ministry at my house.(Wiang pa pao ,Chiang Rai) we staring by training 8 announcers who come from 5 churches in WPP. The trainer from Thai Radio Network and partner. That time we set up tower 30 meter ,studio ,else. Until broadcasting to the peoples who non believe about 80,000  in Waing pa pao district.
การตั้งสถานีวิทยุ FM 91.0 MHz และ อบรมนักจัดรายการวิทยุ ที่เวียงป่าเป้า เชียงราย


August  17-19   Meeting  at Phayao province.  การประชุมเพื่อหารือพันธกิจในภาคเหนือ ที่ จ.พะเยา

August 20-23  
Meeting and training community development at  Mae sai center  ;Chiang rai
การจัดอบรม การพัฒนาชุมชน สำหรับผู้นำ ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

August 23-24  encourage the staff of foundation in her’s farther funeral at Paan district ,Chiang rai.
ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของทีมงานที่สูญเสียคุณพ่อ ที่ อำเภอพาน จ.เชียงราย

August 25-26  meeting with 5 religions in Thailand and governor at Chiang rai
เป็นตัวแทนมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ และ สคบ. เข้าร่วมประชุมศาสนิกสัมพันธ์  กับผู้แทนจาก 5 ศาสนา ที ม.แม่ฟ้าหลวง และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ที่ อ.แม่จัน  จ.เชียงราย ซึ่งจัดโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

บัณฑิต  ดาแว่น : รายงาน