02 สิงหาคม 2554

พันธกิจ สคบ.เหนือ มิย-กค2011

พันธกิจสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ (สคบ.เหนือ)
June - July 2011
The ministry of Northern Thailand Baptist Churches Association

1.  Visit to The leader of Lampang Baptist Church and Thoen Baptist Church  17-19 มิถุนายน เยี่ยมเยียนผู้นำคริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์  และคริสตจักรเถินแบ๊บติสต์ 2. Visit to The listener of Radio and New Christian group in Phrae  9-12 กรกฎาคม เยี่ยมเยียนผู้ฟังวิทยุและกลุ่มผู้เชื่อใหม่ จ.แพร่ และวันที่ 12 ไปประชุมหารือกับผู้นำแบ๊บติสต์น่าน3.  Lampang Baptist Church 17 กรกฎาคม เทศนา โดย อ.บัณฑิต  สอนผู้นำและสมาชิกคริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์ โดย อ.มาร์ค แพทนอล
4. Creation Church ChiangMai  24 กรกฎาคม เทศนา และประชุมหารือผู้นำคริสตจักรแบ๊บติสต์ในเชียงใหม่ และลำพูน


5.  2nd Anniversary of Creation Church ChiangMai  31 กรกฎาคม ครบรอบ 2 ปี คริสตจักรสร้างสรรค์เชียงใหม่ ซึ่งมี ศิษยาภิบาลคือ ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และทีม เป็นผู้นำ  วันนี้เทศนาโดย ดร.รังสรรค์ สุกันทา หัวข้อ "ก้าวต่อไปอย่างสร้างสรรค์" คือ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปด้วยใจ และก้าวไปให้ไกล...


                                                ดร.รังสรรค์ : ผู้เทศนา
                                              ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และภรรยา ถ่ายภาพกับ ดร.รังสรรค์
                               ประธาน สคบ.เหนือ มอบของที่ระลึกให้คริสตจักรสร้างสรรค์เชียงใหม่
                                                            อ.บัณฑิต             ดร.รังสรรค์

บัณฑิต  ดาแว่น
Bandhit Dawaen
The Servant of God for NTBCA

พันธกิจ สคบ.เหนือ มค-พค2011

พันธกิจสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ (สคบ.เหนือ)
January -May 2011

The ministry of Northern Thailand Baptist Churches Association

1.  Pang Chang Baptist Church (Hmong)   วันที่ 29 มกราคม อ.อธิราช สิทธิคงตั้ง ตัวแทนจาก สคบ.เหนือ  และ อ.นิตย์ ชาวส้าน พร้อมนักเรียนหอพักรักเพื่อนบ้าน ไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรปางช้าง ร่วมนมัสการฟื้นฟูที่นั่น
2.  Feb.20,2011  Visit and Preaching in Lampang Baptist Church  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ไปเยี่ยม และเทศนาที่คริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์3. NTBCA Meeting at Baan Athitaan Church Chiang Rai  Preparing for NTBCA camp on October ; Welcome 8 The new churches   การประชุมคณะกรรมการ สคบ.เหนือ ที่คริสตจักรบ้านอธิษฐาน จ.เชียงราย  มีการต้อนรับคริสตจักรใหม่  และมีการเตรียมจัดค่ายภาคเหนือเดือนตุลาคมนี้


4. 21-22 เมษายน สัมมนาครอบครัว และประชุมคณะทำงาน Thailand Baptist Home Mission in Bangkok

 5. Thailand Congress 7.5  เมื่อ 10-13 พฤษภาคม ร่วมงาน คองเกรส 7.5 และประชุมประจำปี สคบ. ที่ ม.ธรรมศาสตร์รังสิต6. Thailand Holistic Ministry @ ChianMai 23-26 พฤษภาคม สัมมนาคริสตจักรกับพันธกิจแบบองค์รวม ที่เชียงใหม่


7. Creation Church Lamphun  29 พฤษภาคม เทศนางานครบรอบ 2 ปี คริสตจักรสร้างสรรค์ลำพูนThank you for your prayer and We would like you continue pray for The ministry of God in NTBCA. 
ขอบคุณพี่น้องที่มีส่วนในการรับใช้ และอธิษฐานเผื่อ  เรายังคงต้องการพลังอธิษฐานจากท่าน เพื่องานของพระเจ้าจะเกิดผลดีอันเป็นที่ถวายเกียรติต่อไป

บัณฑิต  ดาแว่น
Bandhit Dawaen
The Servant of God for NTBCA