01 พฤษภาคม 2557

วัน - แรง - งาน โดย บัณฑิต ดาแว่น

คิดอย่างบัณฑิต                                                   
 
                                
วัน -  แรง - งาน
โดย บัณฑิต  ดาแว่น

               วันที่  1  พฤษภาคม ที่ไรมักจะได้ยิน ได้เห็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานออกมาเคลื่อนไหว  เพื่อเรียกร้องสิทธิและสิ่งที่ควรจะได้รับอยู่เสมอ   ทำไม  ต้องมีการเรียกร้องกันปีละครั้งด้วย  ?  และทำไม ต้องรอให้มีการเรียกร้องเสียก่อนจึงจะมีการหาวิธีแก้ไข  ?   ในด้านของผู้ใช้แรงงานก็คงมีเหตุผลว่า วันนี้เป็นวันหยุดเลยเป็นโอกาสดีที่จะรวมตัวกัน และวันนี้สามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้มีอำนาจได้ดีด้วย  ส่วนผู้มีอำนาจที่รับผิดชอบมีเหตุผลเช่นกันว่า ที่ผ่านมามีงาน มีปัญหามากมายอยู่แล้ว เมื่อมีคนมาเรียกร้องจึงเข้าไปดูแลเป็นธรรมดา  สรุปแล้วจึงเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น  มิน่าละ !  ต้นหอมผักชีในตลาดจึงขายดี แถมแพงเสียด้วย  เออ ..  ถ้าทุกอย่างขายดี และราคาดีอย่างนี้ก็คงดี  ผู้ใช้แรงงานในการสร้างสรรค์ผลงาน  ในการผลิตสินค้า และผลิตพืชผลต่างๆ อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ จะได้มีโอกาสดี ๆ กับเขาบ้าง !
            เมื่อพูดถึงผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยโดยเฉพาะต่างจังหวัด น่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อย  เพราะแหล่งงาน แหล่งเงินที่ดีนั้นมีอยู่น้อย  หลายคนมี แรง  แต่ ไม่มี  งาน  ที่จะทำ บางทีมี  งาน  แต่ไม่มี ตลาดที่จะขาย บางทีมีตลาด แต่ไม่มี คนที่จะซื้อ  เมื่อไม่มี  งาน  ก็ไม่มี เงิน ไปซื้อหาปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  หลายคนจึงต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปทำงานเมืองไกล และกลายเป็นเหตุหนึ่งของปัญหาครอบครัวที่ตามมา
            ได้แต่คิดฝันไปว่า เมื่อไหร่หนอ เมืองไทยจะมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีทางออกเพื่อจะไปติดต่อกับเมืองอื่น และสามารถให้เมืองอื่นเข้ามาติดต่อได้สะดวกขึ้นมากกว่านี้  บ้านเราจะมีทางรถไฟเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงหรือไม่ ?  เมื่อไหร่หนอ จะมีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐานทั่วถึงมากขึ้น  เมื่อไหร่หนอ จะมีความสงบสุข สามัคคี...เมื่อไหร่หนอ...
            เชื่อว่าคนไทยต่างรักบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง แต่บางคนไม่มีโอกาสที่ดีเท่านั้นเอง  ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาว่าจะทำอย่างไรที่จะนำพาบ้านเมืองของเราไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง  อย่าทำเพียงแค่ รักษาตำแหน่ง รักษาอำนาจ เป็นครั้งคราวเท่านั้น
            หวังว่าวันแรงงานครั้งต่อไป จะไม่ต้องมีการเรียกร้องใด ๆ เพราะแต่ละคน แต่ละฝ่ายต่างมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่อย่างเหมาะสมแล้ว  เนื่องจากมี...
            วัน ที่สามารถลืมตาอ้าปากได้
            มี แรง กาย แรงใจ แรงสมองที่จะคิดสร้างสรรค์ได้
            และ มี  งาน  ที่ดีเพียงพอสำหรับชีวิต

สุขสันต์ วัน - แรง - งาน นะครับ