09 ตุลาคม 2556

"อาจารย์โรนัลด์ ซี.ฮิลล์ ในความทรงจำ" In Memory of Dr.Ronald C.Hill

"อาจารย์โรนัลด์ ซี.ฮิลล์ ในความทรงจำของข้าพเจ้า"
โดย ศจ.บัณฑิต  ดาแว่น  : ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ

             Dr.Ronald C.Hill (1927-2013) ชาว North Carolina มิชชั่นนารีแบ๊บติสต์ผู้รับใช้ในประเทศไทย 40 ปี โดยเริ่มจากการเข้ามายังจีนและย้ายมาไทย ประมาณปี 1948-1992 บุกเบิกคริสตจักรและพันธกิจหลายด้าน เช่น ที่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี  ลำปาง(1985-1992) ร.พ.คริสเตียนบางคล้า สื่อมวลชนแบ๊บติสต์ ผู้อำนวยการมิชชั่นแบ๊บติสต์ในประเทศไทย เป็นต้น

          อาจารย์ฮิลล์  เป็นคนที่เข้าใจคิด เข้าใจคน เข้าใจงานอย่างลึกซึ้ง  ท่านเอาใจใส่ผู้คนแบบเป็นส่วนตัวและทั่วถึง ท่านให้ความสำคัญกับทุกคน จึงได้รับการเคารพนับถือจากคนจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับสูงจนถึงบุคคลทั่วไป
          ผมพบกับท่านครั้งแรก เมื่อตอนเป็นวัยรุ่น ในช่วงที่ชีวิตไม่รู้จะเดินไปทางไหน สับสนว่าจะติดตามพระเจ้าหรือเดินตามทางของตนเอง ชีวิตไม่มีทิศทางและอนาคต  แต่ถ้อยคำแรกที่พบกัน ท่านทักทายว่า "เป็นเด็กน่ารักดี"  เป็นถ้อยคำที่ทำให้ชีวิตมีความหวัง และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ผมเดินตามทางพระเจ้า เข้าสู่การเป็นผู้รับใช้มาจนทุกวันนี้
          "ค่อยยังชั่ว" ที่เราเข้าใจว่า หมายถึง "ดีขึ้นชั่วขณะหนึ่ง"  เป็นภาษาไทยที่อาจารย์ฮิลล์ ช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจความหมายหลายมุมมากขึ้น  เพราะท่านได้ยินคนไทยพูดบ่อยๆ เวลาไปเยี่ยมไข้  ท่านกล่าวว่า "ค่อย" พ้องเสียงกับภาษาอีสาน "ข้อย" หมายถึง "ข้าน้อย" หรือ "ข้าพเจ้า" ดังนั้น "ข้อย(ค่อย)ยังชั่ว" แปลตามตัวคือ "ข้าพเจ้ายังชั่ว" ตรงกับพระคัมภีร์ที่สอนว่า "ทุกคนเป็นคนบาป และตกจากมาตรฐานของพระเจ้า" (รม.3.23)  ดังนั้น  "ค่อยยังชั่ว" หมายถึง ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังมีปัญหาอยู่  เช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์ ที่ดูเหมือนดีขึ้น แต่ยังชั่วอยู่ ยังเป็นคนบาปอยู่ !
          ด้วยเหตุนี้  มนุษย์จึงต้องการ การช่วยให้รอดจากความผิดบาป เพราะ แม้จะเจริญขึ้น ดีขึ้นในหลายด้าน แต่ยังมีความชั่ว ความผิด ความบาป ความไม่ดีติดตัวอยู่เสมอ ยังไม่หายสนิทจากอาการป่วยเพียงแค่ "ค่อยยังชั่ว" เท่านั้น
          ชีวิตของคุณเป็นแบบ "ค่อยยังชั่ว" อยู่หรือไม่ ?
          พระวจนะของพระเจ้าสอนว่า "ถ้าผู้ใดอยู่ในพระเยซูคริสต์   ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว   สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป   นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า..." (2คร.5.17-18)
          อาจารย์ฮิลล์ ชอบพระคัมภีร์ตอนนี้ (ใช้เป็นพระคัมภีร์หลัก คจ.ลำปางแบ๊บติสต์) โดยเชื่อว่าพระเยซูคริสต์สามารถช่วยผู้คนให้หายสนิทจากความบาปได้  ไม่เพียงแค่ค่อยยังชั่ว แต่ จะสามารถรับการเปลี่ยนแปลง รับการรักษา  รับการเสริมสร้างให้เป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่า โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้
          ท่านได้ใช้เวลาประกาศข่าวแห่งความรอด อยู่ในประเทศไทยกว่า 40 ปี โดยเฉพาะที่ลำปาง 8 ปี มีคนจำนวนมากรู้จักท่าน และได้เข้ามาเชื่อในพระเยซู รับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงชีวิตให้เป็นคนที่ใช้การได้ ทั้งชีวิตของผมและภรรยา และอีกหลายๆ คน สามารถพูดได้ว่า เพราะอาจารย์ฮิลล์ และแหม่มฮิลล์ เป็นผู้ช่วยเราให้รู้จักพระเยซูคริสต์ จึงมีโอกาสในวันนี้ได้
          เชื่อว่าอาจารย์ฮิลล์ มีความสุขใจอย่างยิ่งที่ได้อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม 2013  ท่านมีความสุขใจที่ได้เห็นพวกเรามีชีวิตใหม่โดยพระเยซู และยังคงคาดหวังให้ทุกคนมีชีวิตที่ หายสนิทจากบาปจริง ๆ ไม่ใช่แค่ "ค่อยยังชั่ว" เท่านั้น

          คุณต้องการให้ชีวิตหายสนิทจากบาปหรือไม่ ?  ยอมให้พระเยซูสร้างชีวิตของคุณวันนี้ !