23 พฤศจิกายน 2555

สคบ.เหนือ News Oct-Nov 2012


พันธกิจของพระเจ้าในสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ
Northern Thailand Baptist Churches Association.
Dear Brothers and Sisters in Christ.
Thanks God  Jesus with us all time.   “With Him We can”
October 2  Meeting at Maesai center. การประชุมประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาชุมชนที่แม่สาย จ.เชียงราย
Oct.7 Visit Mahachon Church Chiangmai. การเยี่ยมเยียนคริสตจักรมหาชลเชียงใหม่
Oct.8-12 T4T Training at Chiangmai.  การอบรมผู้นำเพื่อการตั้งคริสตจักรที่ จ.เชียงใหม่
Oct.9 visit Creation Church Chiangmai. เยี่ยมเยียนคริสตจักรสร้างสรรค์เชียงใหม่ 
Oct. 27 ceremony ordinate Bandhit Dawaen  to Reverent at Nan province.  จัดพิธีสถาปนา ศาสนาจารย์ ที่ จ.น่าน
 Oct.28 Visit Wang Thaow Baptist Church –Nan  เยี่ยมเยียนคริสตจักรวังตาวแบ๊บติสต์ จ.น่าน
Nov.10  Thanksgiving’s day Lahu Baptist Church – Mae Theang Chinagmai.  ร่วมวันถวายขอบคุณ คริสตจักรร่มไทรแบ๊บติสต์ (ลาหู่) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


Nov.13 Observeing Radio register; Chiangmai.  ติดตามการจดทะเบียนขออนุญาตสถานีวิทยุชุมชน ที่ เชียงใหม่
 Nov.17-19  60th Anniversary Baptist Bible School (BKK)and Visit Church at Rayong.(Eastern Thailand)ร่วมงานครบรอบ 60 ปี โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ และเยี่ยมเพื่อนผู้รับใช้ที่คริสตจักรมาบตาพุต ระยอง

Nov.20-21 Visit village in  Wiangpapao-WangNuea.  การเยี่ยมเยียนและสำรวจพื้นที่ในชุมชนเวียงป่าเป้า และวังเหนือ
สนใจมีส่วนในงานของพระเจ้า ติดต่อ bandhitda@hotmail.comสคบ.เหนือ News Sep.2012

Northern Thailand Baptist Churches Association.

พันธกิจของพระเจ้าในสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ ที่ดำเนินการผ่านทางประธาน สคบ.เหนือ

September 3  Meeting with staff and Volunteers of foundation at Mae sai center.  การประชุมเพื่อพัฒนาชุมชน ที่แม่สาย เชียงราย
September  5-12 Thanks God for Mississippi team came to Wiang pa pao, chingrai ;Phayao and Wangnuea ,Lampang. We went to the local government office talk with the president, chief of villages and share the gospel to them.
นำทีมอาสาสมัครจากอเมริกาเข้าไปสร้างสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน แนะนำสถานีวิทยุ สอนทำสบู่สมุนไพร ทำความสะอาดลานวัดและศาสลาเอนกประสงค์ พบปะผู้นำในชุมชน เทศบาล และพบปะพี่น้องในชุมชน อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย  อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง และ จ.พะเยา
สนใจเข้าร่วมพันธกิจ หรือมีส่วนในงาน ติดต่อประธาน สคบ.เหนือ  bandhitda@hotmail.com


26 กันยายน 2555

สคบ.เหนือ News August 2012

พันธกิจสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ  ช่วงเดือนสิงหาคม 2012


August  11-17 Thanks God for opportunity set up the radio station for ministry at my house.(Wiang pa pao ,Chiang Rai) we staring by training 8 announcers who come from 5 churches in WPP. The trainer from Thai Radio Network and partner. That time we set up tower 30 meter ,studio ,else. Until broadcasting to the peoples who non believe about 80,000  in Waing pa pao district.
การตั้งสถานีวิทยุ FM 91.0 MHz และ อบรมนักจัดรายการวิทยุ ที่เวียงป่าเป้า เชียงราย


August  17-19   Meeting  at Phayao province.  การประชุมเพื่อหารือพันธกิจในภาคเหนือ ที่ จ.พะเยา

August 20-23  
Meeting and training community development at  Mae sai center  ;Chiang rai
การจัดอบรม การพัฒนาชุมชน สำหรับผู้นำ ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

August 23-24  encourage the staff of foundation in her’s farther funeral at Paan district ,Chiang rai.
ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของทีมงานที่สูญเสียคุณพ่อ ที่ อำเภอพาน จ.เชียงราย

August 25-26  meeting with 5 religions in Thailand and governor at Chiang rai
เป็นตัวแทนมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ และ สคบ. เข้าร่วมประชุมศาสนิกสัมพันธ์  กับผู้แทนจาก 5 ศาสนา ที ม.แม่ฟ้าหลวง และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ที่ อ.แม่จัน  จ.เชียงราย ซึ่งจัดโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

บัณฑิต  ดาแว่น : รายงาน