20 มีนาคม 2558

อาหารแห่งชีวิต โดย บัณฑิต ดาแว่น

คิดอย่างบัณฑิต

อาหารแห่งชีวิต

โดย  ศจ.บัณฑิต  ดาแว่น 
        


ท่ามกลางกระแสของความเร่งรีบของยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จะทำอะไรต้องสะดวก รวดเร็วทันใจ ในเวลาที่ฉับพลัน  ไม่เว้นแม้กระทั่งอาหารการกิน แถมยังอินเข้าไปถึงอาหารฝ่ายวิญญาณที่ต้องการแบบจานด่วนเช่นกัน  บ้างกินด้วยความเข้าใจ บ้างกินตามกระแส แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ กินโดยไม่เข้าใจ หรือ อาจเข้าใจผิดคิดว่า นี่คืออาหารหลัก  จึงมักจะพบปัญหาทางโภชนาการฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อในยุคปัจจุบันไม่น้อยทีเดียว  สังเกตได้จาก  การอ่านข้อคิด บทความ บทภาวนา บทอธิษฐาน ที่มีผู้ปรุงแต่งไว้สำเร็จรูปแล้วผ่านทางสื่อออนไลน์ Social Media มากขึ้น  หากมองในแง่ดีถือเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์  แต่หากมองอีกด้านมีสัญญาณที่อันตรายซ่อนอยู่ หากเลือกอ่านเฉพาะบทสรุป บทวิเคราะห์ ที่ทำสำเร็จรูปเท่านั้น แต่ไม่ได้อ่านเนื้อหาพระคัมภีร์ จากบทริบท หรือ จากเรื่องราวของพระคัมภีร์อย่างแท้จริง  จึงได้รับเพียงข้อมูลจากบุคคลอื่นที่เขาได้รับข้อคิด พระพรแล้วนำมาแบ่งปันต่อ ซึ่งเปรียบเสมือนอาหารมือสองที่คนอื่นเขากินแล้วแบ่งให้บางส่วนเท่านั้น  คุณค่าและความจำเป็นต่อชีวิตเฉพาะบุคคลจึงลดน้อยลงตามลำดับ
ไม่ได้ต่อต้าน หรือ ขัดแย้งการนำเสนอบทความ  บทภาวนา ข้อคิด คำคม ที่มีอยู่มากมายแต่ประการใด เพราะผมเองก็อ่านเป็นประจำและยังเป็นผู้หนึ่งที่จัดทำข้อคิด ข้อเขียน บทเรียน บทเทศนาจำนวนไม่น้อยเช่นกัน รวมทั้งบทความที่คุณกำลังอ่านอยู่นี้ด้วย  เพียงต้องการให้หยุดคิดสักนิดว่า...คุณกำลังกินอาหารเสริม แทนอาหารหลัก อยู่หรือไม่ ?  หากเลือกอ่านเฉพาะข้อคิดจากผู้เขียน โดยไม่เปิดอ่านข้อพระคัมภีร์ ขอให้เตือนตนเองว่า กำลังมุ่งไปสู่สัญญาณอันตรายฝ่ายวิญญาณแล้ว !
            พระเยซูคริสต์ตรัสว่า  “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต   ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว   และผู้ที่วางใจในเรา   จะไม่กระหายอีกเลย..."  (John 6:35)

            
แทนที่จะกินแต่อาหารสำเร็จรูปอย่างเดียว  มากินอาหารแท้จากองค์พระเยซูคริสต์ ผู้เป็น "แหล่ง" อาหารแห่งชีวิต ดีกว่าไหมครับ ?