26 พฤษภาคม 2555

สคบ.เหนือ News May 2012

พันธกิจ สคบ.เหนือ พฤษภาคม 
Northern Thailand Baptist News May 2012


April 30-May 2    Bandhit’s family went to Uttaradit province that parent home.  That time visit the pastor of Romkhao Church.
ประธาน สคบ.เหนือ เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่อุตรดิตถ์ และได้มีโอกาสเยี่ยมหนุนใจศิษยาภิบาลที่หมู่บ้านเกิดอีกด้วย

  May 3-5 ,8-12  Teaching the Bible to Staff and workers at Mae sai,Chiangrai and move the foundation’s office
ประธาน สคบ.เหนือ สอนพระคัมภีร์ ที่แม่สาย จ.เชียงราย และช่วยดูแลการย้ายสำนักงานที่แม่สาย ไปยังสถานที่เช่าแห่งใหม่
May 13  Worship with team leader and train them at Bandhit’s house Waingpapao,Chiangrai Then May 20 continue follow-up new believers at Phayao province that Sunday we have 11 people and 2 guy non believe join with us  to listen the good news.
ยังมีการนมัสการเตรียมความพร้อมของทีมผู้นำ เพื่อจะนำไปสู่การเริ่มกลุ่มใหม่ๆ ให้มากขึ้น ทั้งที่เวียงป่าเป้า วังเหนือ และพะเยา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอยู่เสมอ


May 24-25  seminar with Military and Police Christian group at Phayao Bible College.  
เข้าร่วมสัมมนากับมูลนิธิทหารตำรวจคริสเตียนไทย ที่พระคริสตธรรมพะเยา ถึงแนวทางการประกาศกับคนในเครื่องแบบ


พันธกิจของพระเจ้ายังคงดำเนินต่อไป  ทุ่งนาสุกเหลืองอร่ามแล้ว  เรายังต้องการคนงานของพระเจ้า และสรรพกำลัง ทุกด้าน เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะตั้งอยู่ในจิตใจของคนไทยให้มากขึ้นพันธกิจ สคบ เหนือ News April 2012

พันธกิจ สคบ เหนือ Northern Thailand Baptist News April 2012


April 3-6   We (Our team 13 peoples) went to Thailand Baptist conference at Pattaya that camp the Baptist members come about 700 , from N.Thailand 100+

การประชุมประจำปี สคบ. วันที่ 3-6 พ.ค. 2012 ที่พัทยา มีผู้เข้าร่วมกว่า 700 คน และมีพี่น้องจากภาคเหนือกว่า 100 คน  ทีมจากเชียงรายพะเยา มีผู้รับบัพติสมา 2 ท่าน ในค่ายครั้งนี้
 
April 8  worship at new believer’s house. We thanks God for 19 people join with us in 19  we have 6 non Christians who listen about the  resurrection of Jesus.
การนมัสการบ้านผู้เชื่อใหม่ที่พะเยาในโอกาสวันอิสเตอร์  มีผู้มาร่วม 19 คน ในนั้นมีผู้สนใจมาร่วม 6 คน
  April 22  worship at Wang nuea (Rung’s house) thanks God for 19 people join with us and 4 nonChristian

และยังจัดการประกาศที่อำเภอวังเหนือ มีผู้มาร่วม 19 คน โดยมีอาสาสมัครทำงานประจำในพื้นที่สัปดาห์ละ 3 วัน


 
Start fixing the room of radio studio and room for meeting training and worship at Bandhit’s house. 
ในช่วงสงกรานต์ ประธาน สคบ.เหนือ ได้จัดเตรียมบ้านเพื่อใช้เป็นห้องประชุม อบรมผู้นำ และบันทึกเสียงรายการวิทยุ ให้พร้อมสำหรับพันธกิจของพระเจ้าที่กำลังก้าวหน้า เราเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นและเป็นไปโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า  เราจึงจำเป็นต้องพึ่งในกำลังของพระองค์ โดยผ่านทางคำอธิษฐานของท่านด้วย
Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, 21to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Ephesians 3:20-21