03 มิถุนายน 2552

ข่าว...พันธกิจคนเหนือ
ข่าว... พันธกิจคนเหนือ (Northern Thai Ministry)
ขอบคุณพระเจ้า สำหรับพันธกิจคนเหนือ ที่คริสตจักรต่าง ๆ ให้การต้อนรับอย่างดี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2009 มีการร่วมมือเพื่อการประกาศและเสริมผู้รับใช้กับคริสตจักรในจังหวัดแพร่ ดังนี้
วันที่ 23 พ.ค. จัดการอบรม “การติดตามพระเยซู” (Follow Jesus Training)ที่คริสตจักรไทยเจริญธรรม อ.สูงเม่น จ.แพร่ ซึ่งมี ศจ.ประสงค์ วงค์สิงห์ และ อ.รณรงค์ แก้วกันทะ เป็นผู้นำ มีผู้เข้าร่วม 12 คน พี่น้องต่างตื่นเต้น และตกลงจะจัดให้มีการอบรมบทเรียนต่อไป


วันที่ 31 พ.ค. จัดการอบรม “การติดตามพระเยซู” (Follow Jesus Training)ที่คริสตจักรสุพรรณลาต ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งมี ศบ.ทองสุข และ มน.มนัส เทพจันตา เป็นผู้นำ ช่วงเช้ามีพี่น้องเข้าร่วมนมัสการและฟังการอบรมกว่า 100 คน และช่วงบ่าย มี 20 คน โดยครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่ 2 ถึงบทเรียนที่ 6 แล้ว และจะมีการอบรมจนจบหลักสูตรทั้ง 8 บทเรียนต่อไป เพราะที่ผ่านมาหลายคนได้นำไปใช้ในงานรับใช้แล้วยืนยันว่าเป็นพระพรอย่างมาก

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป มีรายการวิทยุ “ข้อคิดเพื่อชีวิต” โดย บัณฑิต ดาแว่น เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ ออกอากาศ 2 สถานี คือ 1) ที่ FM 98 MHz ทุกวันจันทร์ อังคารและพุธ เวลา 14.00-15.00 น. สามารถครอบคลุมพื้นที่อำเภอสูงเม่น และเด่นชัย 2) เขตอำเภอเมือง สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง FM 97 MHz ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 19.30-20.30 น. จึงขอเชิญชวนท่านที่มีโอกาสได้ติดตาม เชิญชวนคนอื่นให้รับฟัง และอธิษฐานเผื่อ


บัณฑิต ดาแว่น
ผู้อำนวยการพันธกิจคนเหนือ