17 ตุลาคม 2559

ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน ? โดย ศจ.บัณฑิต ดาแว่น

คิดอย่างบัณฑิต  โดย ศาสนาจารย์ บัณฑิต  ดาแว่น

ความอุปถัมภ์
ของข้าพเจ้ามาจากไหน ?  

ความมั่นคงของชีวิต เป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนา  แต่จะหาความมั่นคงได้จากที่ไหน ถึงจะยั่งยืน  ซึ่งต่างคนคงต่างวิธีการ และต่างแหล่งที่มาของความมั่นคง  บ้างประสบความสำเร็จ บ้างก็ล้มเหลว
สำหรับผู้เชื่อพระเยซูคริสต์  ความมั่นคงของเราอยู่ที่ไหน ?  โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก ความขัดสน ความทุกข์ หรือปัญหา  คุณมีแหล่งข้อมูล มีแหล่งแห่งขุมพลังที่เติมเต็มชีวิตได้ที่ไหน และอย่างไร  หากยังไม่สามารถค้นพบแหล่งสนับสนุนที่แท้จริงได้ นั่นหมายถึง คุณอาจจะต้องล้มลุกคลุกคลาน ทรมาน ขมขื่น ฝืนทน อยู่วันแล้ววันเล่า  ทั้งๆ ที่มีขุมพลังแห่งการสนับสนุนอยู่แค่เอื้อม แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้
ในสมัยโบราณกาล  มีผู้ติดตามพระยาเวห์ ได้พบแหล่งแห่งความอุปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่นี้  พวกเขาเขียนเป็นบทเพลงนมัสการเพื่อรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระเจ้า ทั้งในยามกลางวันและกลางคืน คือ ทั้งในยามที่ชีวิตสว่างไสวรุ่งโรจน์และในยามมืดมนข้นแค้น  ด้วยบทเพลงที่ว่า ...
ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา  
 ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน  
 ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า  
 ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
... (สดุดี 121.1-2)

เคล็ดลับประการสำคัญคือ "เงยหน้าขึ้น"  และมองให้เห็นผู้อุปถัมภ์ที่แท้จริง  ไม่ใช่แค่เห็นภูเขาที่ขวางกั้น แต่เห็น พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก  ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ เพียงแต่จะเงยหน้าขึ้นและเห็นหรือไม่
หลายคน เมื่อเผชิญกับความมืดมนและทนทุกข์ มักจะจมอยู่กับปัญหาและเกิดความรู้สึกสงสารตนเอง แสดงอาการก้มหน้าอมทุกข์ ซึ่งมักจะตามมาด้วยการโอดครวญ เรียกร้องความสนใจให้คนอื่นมาช่วย หรือ น้อยใจที่ไม่มีใครมาสนใจให้ความช่วยเหลือดั่งที่ต้องการ  และยิ่งจะเพิ่มความทุกข์ทรมานหากมีการทำร้ายตนเอง และทำร้ายคนอื่นด้วย  ในความคิดของเขารู้สึกว่านี่เป็นทางออกที่จะหาความช่วยเหลือ  แต่แล้วก็ต้องผิดหวัง เพราะคนอื่นๆ ก็อาจเผชิญกับความทุกข์และปัญหาของตนเช่นกัน  ความเป็นจริงคือ ไม่ใช่ความรับผิดชอบของใครที่จะต้องมารับผิดชอบคุณทั้งชีวิตได้  การที่เขาเคยช่วยคุณได้บ้างก็นับว่าเป็นสิ่งดี และหากเขาไม่ได้ช่วยคุณก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดของเขา  จึงต้องระวังจะไปฝากความหวังไว้กับมนุษย์ทั้งหมดไม่ได้  เพราะคุณกำลังเรียกร้องผิดที่ผิดทางแล้ว !
ต้องเงยหน้า และเข้าหาพระเจ้าผู้เป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูที่แท้จริงให้ได้  จึงจะได้การสนับสนุนและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน  พระเจ้ายังมีวิธีการที่สูงส่งกว่าความคิดของคุณและผมอีกเยอะ(อสย.55.9)  และสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้นั้น คือสิ่งที่เกินความเข้าใจ ที่ไม่อาจหาได้ในมนุษย์คนใดคนหนึ่ง (ยน.14.27,ฟป.4.7)
พระเจ้าสามารถทำอะไรได้บ้างในการอุปถัมภ์ชีวิตของเรา จากพระธรรมสดุดี บทที่ 121 ข้อที่ 3 - 8 ได้บทเรียนดังนี้...
1.  พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป (3)
2.  พระองค์จะไม่ง่วงหรือหลับไป (3-4)
3.  พระองค์ทรงเป็นผู้อารักขา  ทรงเป็นที่กำบังชั้นดี (5)
4.  พระองค์ไม่ปล่อยให้ถูกโจมตีทั้งกลางวันและกลางคืน (6)
5. พระเจ้าอารักขาชีวิตของท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น (7)
6.  พระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่าน   (8)
7.  พระเจ้าอารักขาท่านตลอดไปได้...ตั้งแต่กาลบัดนี้สืบไปเป็นนิตย์  (8)

เงยหน้าหาพระผู้อุปถัมภ์ในชีวิตของคุณให้เจอนะครับ

พระองค์พร้อมสนับสนุนคุณอยู่แล้ว !

(ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต)